Recuperar el centre

Un dels canvis més grans que l'Ajuntament es planteja aprofitant per una banda les obres del nou Mercat i per un altra la implantació del servici "Ambici" de lloguer de bicicletes, és una redistribució del tràfic al centre del poble per tal de reduir l'ús de vehicles de motor a favor d'anar a peu o en bicicleta. Només els veïns i propietaris de garatges podrien accedir a les noves vies restringides.

Si optem per convertir carrers del centre tan transitats com Acadèmic Segura, Lluís Vives o la Plaça Major en àrees per a vianants, o, al menys, restringir l'ús d'aquestes vies durant certes hores al dia (per exemple de 20h a 8h), cal pensar en alternatives per al transit. Eixe és el fonament d'aquest article, proposar formes de redistribuir el trànsit per a facilitar eixe camí de recuperació del centre.

Des del meu punt de vista, la millor solució seria crear un anell interior que envolte la zona que es pretén restringir. Aquest anell d'un únic sentit rodejaria la zona prohibida al temps que permetria les connexions amb l'anell exterior de doble sentit (Rondes Alzira i Calvari, Avinguda Generalitat i Passeig Guinovart). Evidentment es tracta d'una solució complicada donat lo inapropiat dels nostres carrers per a absorbir tràfic. La meua proposta passa per aprofitar els carrers Cervantes, Germanies, Muntanya, Sant Josep de Calassanç, lateral del Parc Salvador Castell, Figueres, Consell de la Vila, Albalat, Dels Mont, València i Cervantes. Dos notes, primer, el carrer Figueres no es convertiria en "autopista" perquè l'accés només es permetria venint des del Parc; i segon, opcionalment, es podria fer més reduït l'anell interior permetent total o parcialment el trànsit fins la Plaça Major per a acabar enllaçant amb Consell de la Vila.

Pense que la quantitat de carrers que ja suporten un tràfic poc important de vehicles és important per la qual cosa un canvi com aquest només afectaria principalment a l'eix Lluís Vives - Acadèmic Segura que passa junt al Mercat.

Principals vies actualsCarrers que es poden fer per vianants
Proposta de distribució de tràficVista completaÉs evident que un canvi d'aquesta envergadura portarà un cert rebuig per la incomoditat que genera als que ens hem acostumat a agafar el cotxe per a tot, però si volem una ciutat millor, més tranquil·la i més amable, no hi ha elecció: s'ha de fer i quan abans millor.

Un altre punt del que m'agradaria insistir una vegada més: l'anell exterior que he mencionat abans no està acabat ja que falta la connexió de doble sentit entre la Ronda d'Alzira i Bernat Guinovart. La millor opció seria terminar la avinguda Guinovart fins el riu i creuar-lo amb el nou pont previst fins als Maristes. Continuarem esperant...


Article


1 comentarios:

  1. Cafenllet diumenge, de maig 03, 2009 6:07:00 p. m.

    Creixent, quina conclusió deguem traure dels resultats que s'han publicat de la CV-50???

    http://www.cv50alcudiasueca.com/es/18114/Documentacion-REWRITE.htm


    Està clar que els d'Alzira ens volien apretar en quan a l'opció Sud, sense cap tipus de contemplació de l'impacte que açò suposaria...