Fase II del Parc (proposta de l'Ajuntament)

Fa uns dies vaig fer una proposta ací basant-me en el que creia que anava a ser la segona fase del projecte de renovació del Parc Salvador Castell. Pensava que anaven a centrar-se en la part del Bar La Terrassa, però en la reunió informativa que mantingueren a l'Ajuntament, va quedar clar que la Fase II anava a tocar el final del Parc (junt al Pont Roig on es van fer les mascletades). Sembla que la zona no és apta per a aparcaments per raons de susceptibilitat d'inundació i, per tant, cal dir adéu a la pretensió de soterrar el tram de la Ronda d'Alzira que corre junt al Parc.Per un altra banda, aquesta fase sí que començarà a convertir la Ronda d'Alzira en un bulevard, a l'estil de la Avinguda de la Generalitat (separació dels dos carrils amb arbres). I cal recordar, igualment, que es deuria fomentar l'ús de l'eix pont de Guadassuar - Plaça d'Europa per a desviar tràfic que actualment suporten les rondes (Alzira-Calvari). Si no m'equivoque, la inauguració del pas inferior de la estació és ja imminent (hui mateix segurament) i quedarà obert al tràfic eixe pas.

Respecte al Parc en sí, el que es proposa és fer per a vianants el tram del Parc que quedaria pegat a les finques blanques, de forma que per a accedir al Carrer dels Ànecs caldrà pegar la volta per la Ronda d'Alzira i girar a la dreta després del desviament del Pont Roig. Es respectaran els arbres actuals i es crearà un xicotet jardí en la part més propera a la Ronda. S'eliminaran les tanques actuals i es substituiran per bancs i per vorera. Supose que el transitat pas de vianants es farà elevat per tal de reduir la velocitat dels vehicles en aquest punt. Les obres estan previstes per a després de bous i, donat que el recinte firal encara no estarà preparat per als bous de l'any que ve, aquest tram conviurà amb les casetes com a mínim un any. Vorem si aguanta.

Cap suggerència més per la meua part. Només que reconèixer que la convocatòria de la reunió informativa era necessària i s'ha de repetir (encara que només anaren 25 veïns) i que aquest tram del Parc no conté la càrrega simbòlica-afectiva de la Fase I (ni crec que "Salvem el Parc" s'opose aquesta vegada, donat el poc interès que ha despertat entre els veïns).

Nota: Un altra correcció (és el que passa quan parles sense tindre confirmació oficial) sobre l'article de la CV-50, la proposta que l'Ajuntament demana respecte de les tres presentades (eren alternatives) seria una que estaria més amunt del que als mapes apareix com a corredor nord, o siga, al nord del polígon.


Article