Estat de les obres del pas a desnivell

Com es pot apreciar, encara que la infraestructura no està habilitada per al pas de vehicles, no hi ha cap obstacle que impedisca en un futur habilitar el pas de cotxes en un únic sentit. No tot està perdut. Seria qüestió d'estudiar l'accés mitjançant rampes adequades, però eixe seria un bon projecte (i ben fàcil) per al pròxim equip de govern (regalet polític). També caldria considerar la possibilitat de construir una rotonda aprofitant el solar propietat de l'Ajuntament (i que donada la crisi continuarà sent solar uns quants anys més).
Nota: Per cert, he trobat una imatge en l'arxiu del PGOU on s'especifica clarament que la superfície del nou parc serà de 28502 m2 i no de 30990 m2 com afirmava en l'últim article.


Article